اهداف دبیرستان

در راستای رسالت و ماموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه و دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام و بر پایه اهداف دوره متوسطه، اهداف این واحد آموزشی در کلیه زمینه های اعتقادی، اخلاقی، علمی و آموزشی، اجتماعی و سیاسی به شرح زیر اعلام می گردد:

  • ۱- درک پدیده های ساده علمی – تجربی و محیطی
  • ۲- داشتن اطلاعات کافی در حوزه های علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی و بکارگیری آن در زندگی
  • ۳- روان خواندن کتب فارسی و مسلط به نگارش نامه، گزارش و مقاله
  • ۴- مهارت در استفاده از ریاضیات در حل مسائل خود و جامعه
  • ۵- آشنایی با حداقل یک زبان خارجه
  • ۶- مهارت استفاده از ابزارهای جدید
  • ۷- اعتقاد به تاثیر علم و فن آوری مناسب در انجام درست کارها
  • ۸- توانایی در انتخاب شغل
  • ۹- علاقه مندی به تفکر و مباحثه و تحقیق
  • ۱۰- و…