هدایت تحصیلی چیست

بحثی که این روز‌ها بسیار زیاد شنیده می‌شود و سؤال‌های زیادی را در ذهن برانگیخته است، هدایت تحصیلی پایه‌ی نهم است و مختص دانش‌آموزانی است که اکنون پایه‌ی نهم هستند و مهر سال ۹۵ به پایه‌ی دهم می‌روند و  باید ادامه مطلب